Μία πρόταση για την Δράμα, την ανάπτυξη και τις επιχειρήσεις της.

το άρθρο αυτό μας το έστειλε ο κ. Στάθης Σαραφόπουλος, οικονομολόγος, πρώην βουλευτής δράμας και μέλος δ.σ. επιμελητηρίου δράμας και κρίναμε σκόπιμο να δημοσιεύσουμε...

Η οικονομία του Νομού Δράμας αντιμετωπίζει πρόβλημα κοινωνικής συνοχής και επιβίωσης. Κάθε χρόνο η κατάσταση επιδεινώνεται, όλοι οι οικονομικοί δείκτες έχουν πάρει την καθοδική πορεία χωρίς τέλος, στοιχεία ανάκαμψης δεν προβλέπονται και από ότι φαίνεται η ίδια κατάσταση θα συνεχισθεί, εάν δεν ληφθούν ειδικά μέτρα που να αφορούν αποκλειστικά και μόνο την Δράμα!

Πράγματι σήμερα εκτελέστηκαν έργα, προγραμματίζονται και δρομολογούνται νέα, ελήφθησαν πρωτοβουλίες οι οποίες κατά την άποψη μας δεν είναι αρκετές να αλλάξουν την καθοδική πορεία και να καλύψουν το χαμένο έδαφος και την απόσταση που μας χωρίζει από τους άλλους νομούς της περιφέρειας και του συνόλου της χώρας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι:
1) Το κατά κεφαλή ΑΕΠ του Ν. Δράμας το 1995 ήταν το 85,44% και το 2005 έπεσε στο 55,9% του μέσου όρου του συνόλου της χώρας. Την ίδια περίοδο κατρακύλησε από το 55,32% στο 44,86% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2) Η κατανάλωση Ηλεκτρικού ρεύματος για βιομηχανική χρήση για τον Ν. Δράμας από 108.958 KWh το 1998 έπεσε στις 53.010 KWh το 2006, δηλ. πτώση μεγαλύτερη του 50%. Την ίδια περίοδο στην περιφέρεια ΑΜ-Θ και σε όλους τους νομούς της υπήρχε αύξηση κατανάλωσης, από 525.678 KWh σε 706.011 KWh. Στο σύνολο της χώρας είχαμε επίσης αύξηση από 12.889.260 σε 15.191.590 KWh.
3) Η επίσημη ανεργία για τον Ν. Δράμας το 1991 ήταν 10,8% και το 2007 έφθασε στο 17.5%, όταν στην περιφέρεια ΑΜ-Θ είναι 9,7%. Στα στοιχεία της ανεργίας έχουμε μεγάλη και σοβαρή ένσταση γιατί το σύστημα έδιωξε αρκετούς από τα μητρώα του ΟΑΕΔ καθώς επίσης σχεδόν το 50% των νέων έχουν εγκαταλείψει τον Ν. Δράμας.

Δεν αναφερόμαστε στους υπολοίπους δείκτες για λόγους συντομίας, όπου η κατάσταση είναι σχεδόν η ίδια. Με αυτά τα στοιχεία αποδεικνύεται ότι είμαστε όχι μόνο οι ουραγοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδος αλλά και της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. Φθάσαμε σε μία περίοδο 12-13 χρόνων να είμαστε ο τελευταίος νομός της Ελλάδος, από την περίοπτη θέση που κατείχαμε, σε επίπεδο ανάπτυξης και βιοτικού επιπέδου. Τα στοιχεία αυτά είναι αποτέλεσμα των χαμένων θέσεων εργασίας, από το κλείσιμο των επιχειρήσεων ετοίμου ενδύματος και της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας (softex). Εκτιμάται ότι χάθηκαν περίπου 7.500 θέσεις άμεσης εργασίας και περίπου 2.000 θέσεις από τις δορυφορικές επιχειρήσεις! Το 1/3 του παραγωγικού ιστού του τόπου μας!

Η αποβιομηχάνιση έχει συντελευτεί, οι πολίτες μας έχουν φτωχαίνει και ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, δεν υπάρχει προοπτική εξεύρεσης εργασίας στην περιοχή μας και οι υφιστάμενες επιχειρήσεις κάνουν τεράστιες προσπάθειες να παραμείνουν στην αγορά! Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι νέοι να μας εγκαταλείπουν και να ψάχνουν αλλού την τύχη τους! Εάν δεν κάνουμε κάτι να αναστραφεί αυτή η αρνητική πορεία, είναι σαν να τους δείχνουμε την πόρτα εξόδου από τον νομό μας!

Για την αναστροφή αυτής της αρνητικής πορείας χρειάζεται ένα γενναίο πρόγραμμα ανασυγκρότησης της περιοχής, με δημιουργία θέσεων εργασίας, σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Χρειαζόμαστε επενδύσεις που να στηρίζονται σε ειδικά κίνητρα, ειδικών καθεστώτων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004. Ο αναπτυξιακός νόμος προβλέπει στο άρθρο 9, περί ειδικών καθεστώτων, παράγραφος 4 για τις μικρές επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν ή έχουν ιδρυθεί την τελευταία πενταετία, επιχορηγήσεις μέχρι το 40% του λειτουργικού κόστους (δαπανών) μιας επιχείρησης και μέχρι το ποσό των 2.000.000 ευρώ!

Οι δαπάνες, για τις οποίες έχει ληφθεί έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, μπορεί να αφορούν:
1) Υπηρεσίες νομικές, διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης είτε και δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τα πρώτα πέντε έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και αναφέρονται σε:
2) Τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης
3) Έξοδα μίσθωσης εγκαταστάσεων / εξοπλισμού παραγωγής
4) Δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, φόροι (εκτός ΦΠΑ)
5) Αποσβέσεις, έξοδα χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων / εξοπλισμού παραγωγής, καθώς και έξοδα μισθοδοσίας με τις ασφαλιστικές εισφορές κλπ.

Ο νόμος στο συγκεκριμένο άρθρο δίνει την δυνατότητα στους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης, με κοινή τους απόφαση, να καθορίσουν περιοχές στην Επικράτεια που θα παρέχονται αυτές οι ενισχύσεις, τομείς στους οποίους θα δραστηριοποιούνται οι ενισχυμένες επιχειρήσεις, η διάρκεια του καθεστώτος, το είδος και τα ποσοστά των χορηγούμενων ενισχύσεων κλπ. Η Δράμα βρίσκεται, λόγω του χαμηλού εισοδήματος της, που είναι το 44,86% του μέσου όρου της ΕΕ, στην πλήρη αξιοποίηση αυτού του μέτρου (άρθρο 87 παρ. 3 στοιχείο α της συνθήκης ΕΕ).

Είναι καιρός πλέον να αντιμετωπισθεί η κρίση που διέρχεται ο νομός μας σοβαρά και αποτελεσματικά. Ας πάρουμε μαζί μας την αποβιομηχάνιση, την ανεργία, το φτωχό εισόδημα μας και να πάμε στην Κυβέρνηση να υπογράψει την κοινή απόφαση ένταξης του νομού Δράμας στο ειδικό καθεστώς του Νόμου 3299/2004, όπως ισχύει σήμερα.

όποιος επιθυμεί μπορεί να δει τον σχετικό νόμο εδώ...