απλά μαθήματα οικονομικής σκέψης πάνω στο γραφείο ενός βουλευτή

του Παυλίδη Δημήτρη, οικονομολόγου

Μέσα σε καιρό σοβαρής οικονομικής κρίσης ρίχνοντας μία ματιά στον προϋπολογισμό της βουλής για το έτος 2009, έχω να παραθέσω μερικές αφελείς (;) προτάσεις εξοικονόμησης, πάνω στα λειτουργικά έξοδα των βουλευτικών γραφείων.
Κάθε βουλευτής λοιπόν δικαιούται την απόσπαση έως και τεσσάρων συνεργατών του από δημόσιες υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου για τη λειτουργία του πολιτικού του γραφείου.
Σύμφωνα με την αριθμ. 2/5220/0022/26-1-2009 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών εγκρίνεται η καθιέρωση υπερωριακής, νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται για την εξυπηρέτηση των Γραφείων των Βουλευτών μέχρι ενενήντα (90) ώρες συνολικά το μήνα . Το ωρομίσθιο της υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους όλων των προαναφερομένων περιπτώσεων της παρούσας απόφασης, καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3205/2003.
O προϋπολογισμός λοιπόν προβλέπει αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Κωδικός 0511) της τάξης των € 15,6 εκ. (Αύξηση € 667 χιλ. ήτοι +4,4% και σε σχέση με το 2007 +30,8%. Αν οι συγκεκριμένες υπερωρίες περιορίζονταν στα επίπεδα του 2007 θα εξοικονομούνταν € 3,6 εκ. …
Παράλληλα η αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών(Κωδικός 0561) είναι της τάξης των € 6,7 εκ. (αύξηση € 2,1 εκ. ήτοι +46,1% και σε σχέση με το 2007 +109%.) Αν απλά οι συγκεκριμένες υπερωρίες περιορίζονταν στα επίπεδα του 2007 θα εξοικονομούνταν € 3,5 εκ.
Παράλληλα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/23-3-1992), στους υπαλλήλους που διατίθενται για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των Βουλευτών καθώς και στους υπαλλήλους που διατίθενται στα γραφεία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, προβλέπεται η καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης για οδοιπορικά έξοδα.
Σύμφωνα με έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/9320/2008) : η μηνιαία αποζημίωση για οδοιπορικά έξοδα, την οποία δικαιούνται οι υπάλληλοι που διατίθενται για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των βουλευτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2026/92 και του άρθρου 74 του ν.2910/2001, διαμορφώθηκε από 1-1-2008 έως 31-8-2008 σε 386,41 € (772,81 /2 ) και από 1-9-2008 έως 31-12-2008 σε 398,77 € (797,54 /2).
Σε ότι αφορά τα αντιμισθία συνεργατών βουλευτών O προϋπολογισμός προβλέπει πιστώσεις ύψους 13,6 εκ. ευρώ για την αποζημίωση των συνεργατών των βουλευτών (Κωδικός 0374 Αντιμισθία συνεργατών βουλευτών). Το 2008 οι αντίστοιχες δαπάνες έφταναν τα 8,8 εκ. ευρώ (Αύξηση € 4,8 εκ. ήτοι +54% και σε σχέση με το 2007 +80%. . Η αύξηση οφείλεται όχι μόνο στην αναπροσαρμογή των μισθών των συνεργατών των βουλευτών αλλά και της χρήσης του δικαιώματός τους να απασχολούν και δεύτερο επιστημονικό συνεργάτη, ο οποίος βέβαια αφαιρείται από τις αποσπάσεις από το δημόσιο (ΦΕΚ A 61/10.4.2008). Αν επιστρέφαμε στον ένα συνεργάτη θα εξοικονομούνταν € 4,8 εκ. Οι βουλευτές δεν θα μπορούσαν να παράγουν νομοθετικό και πολιτικό έργο χωρίς τον δεύτερο επιστημονικό συνεργάτη;
Επειδή όμως και τα γραφεία των βουλευτών είναι πολυδάπανα το κράτος τους στηρίζει. Οι βουλευτές λαμβάνουν επίδομα οργάνωσης γραφείου, το οποίο κατανέμεται ως εξής: για τους βουλευτές Επικρατείας, Α’ και Β’ Αθηνών, Α’ και Β’ Πειραιώς είναι ίσο με το 20% της αποζημίωσής τους (1.200 ευρώ) και για τους βουλευτές της περιφέρειας είναι ίσο με το 25% (`1.500 ευρώ). Ποσά τα οποία είναι αφορολόγητα!
O προϋπολογισμός προβλέπει πιστώσεις ύψους € 9,2 εκ. (Κωδικός 0123 Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών). Η αύξηση είναι της τάξης των 341 χιλ ήτοι +3,5% και σε σχέση με το 2007 +11%. Το επίδομα αυτό κατά την άποψή μου θα έπρεπε να καταργηθεί. Αν όμως οι βουλευτές δέχονταν μία περικοπή της τάξεως των 30% θα εξοικονομούνταν € 2,8 εκ.
Όσον αφορά τα (σταθερά) τηλέφωνα που χρησιμοποιούν ατελώς, υπάρχουν και εδώ κάποιες διαβαθμίσεις: στους βουλευτές Επικρατείας, Α’ και Β’ Αθηνών, Α’ και Β’ Πειραιώς παρέχονται επτά τηλεφωνικές συνδέσεις, ενώ στους υπολοίπους, οκτώ.
Μάλιστα σημειώθηκαν κάποιοι περιορισμοί στα τηλέφωνα των βουλευτών καθώς, διατηρούν τις 8 γραμμές σταθερής τηλεφωνίας που διέθετε ο καθένας αλλά από 13.500 ευρώ ετησίως που ελάμβαναν στο εξής θα παίρνουν 12.000 ευρώ. Η Βουλή προσδοκά έτσι να εξοικονομήσει περίπου 1 εκ € το χρόνο.
Η ατέλεια αυτή βαρύνει βεβαίως τη Βουλή μέχρι του συνολικού ποσού των 12.000 ευρώ ετησίως για κάθε βουλευτή και για το σύνολο των συνδέσεων, ενώ καλύπτει και γραμμή ADSL ως 24Mbs (λέτε να μπουν οι εκπρόσωποι μας στην ψηφιακή εποχή;).
Η αλήθεια είναι ότι μετά την κατάργηση της ατέλειας των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων για τους βουλευτές το 2000, λόγω της μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΟΤΕ, η Βουλή δημιούργησε χρέη προς τον Οργανισμό και προς εταιρείες κινητής τηλεφωνίας έφταναν το 2007 περίπου τα 34 εκατ. ευρώ.
Η Βουλή επιβαρύνεται όμως τελικά , όπως προκύπτει, και με τα ποσά των υπερβάσεων. Ποσά που βεβαίως πληρώνουν τελικά στην πραγματικότητα οι Έλληνες φορολογούμενοι. Το ζήτημα έχει προκαλέσει ήδη έντονες αντιδράσεις εντός και εκτός της εθνικής αντιπροσωπείας, με ενώσεις πολιτών να διαμαρτύρονται έντονα καθώς υποστηρίζουν πως τελικός αποδέκτης του χρέους αυτού είναι οι Έλληνες πολίτες.
Τέλος οι βουλευτές Δικαιούνται επίσης ταχυδρομική ατέλεια της τάξεως των 1000 ευρώ μηνιαίως, στείλουν δεν στείλουν γράμμα, ποσό που διπλασιάζεται στις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, ένα συνολικό ποσό της τάξης των 4,2 εκ €.
Μάλιστα η αποστολή διαφημιστικού έντυπου υλικού από πολιτικά γραφεία χωρίς να υπάρχει καμία προηγούμενη επικοινωνία ή παραχώρηση προσωπικών στοιχείων , αποτελεί από μόνο του ποινικό αδίκημα και θα έπρεπε να απαγορευτεί.
Από τον Ιούνιο του 2006 ισχύει ο αναθεωρημένος νόμος Ν.3471/06 (ΦΕΚ 133Α’/28-6-2006), ο οποίος τροποποιεί και επεκτείνει τα άρθρα και τις διατάξεις του προηγούμενου Ν2472/97 περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο νέος νόμος απαγορεύει ρητά και κατηγορηματικά κάθε είδους επικοινωνία (ηλεκτρονική, τηλεφωνική, ταχυδρομική) με σκοπό καθαρά διαφημιστικό ή ενημερωτικό με τις παρούσες διατάξεις να έχουν ισχύ και στα βουλευτικά γραφεία.
Με μικρούς συμβιβασμούς, οι βουλευτές μέσω της λειτουργίας των πολιτικών τους γραφείων και χωρίς να ενοχλήσουν ιδιαίτερα την “πελατεία” τους, μπορούν να εξοικονομήσουν πάνω από € 20 εκ.. Ψίχουλα θα μου πείτε σε σχέση με την οικονομική κρίση και τις ανάγκες της οικονομίας. Απλώς να θυμίσουμε εδώ τη δήλωση του πρωθυπουργού Καραμανλή «Το όχι σε όλα σήμερα δεν ταιριάζει στην εθνική υπόθεση της οικονομικής κρίσης» και να σκεφτούμε αν τα πολιτικά γραφεία δεν λειτουργούν σήμερα ως προφάσεις εν αμαρτίαις!