αμετανόητα δεξιοί...

συνεργοί τα παιδιά του καράβελα...
από πότε "κύριοι" της δεξιάς κυβέρνησης, οι οικογενειακές σχέσεις αποτελούν επαρκείς αποδείξεις για συλλήψεις;